W ŚWIETLE BADAŃ

Można z kolei zapytać, czy w świetle tego i podobnych badań, założe­nie o pełnej plastyczności osobowości jest nieuprawnione? Sądzę, że tak jest w istocie. Ma ono tylko pozorne pokrycie w faktach empirycznych i w rzeczywistości nie można mówić o zmianach osobowości w pełni sztucznych. Sztuczność zmiany jest tylko „pobożnym” życzeniem niektó­rych praktyków zajmujących się wychowaniem, propagandą, czy też socjotechniką. Życzeniowość ta znajduje niekiedy wyraz w przyjmowanych założeniach badawczych. Także chętnie przyjmuje się to założenie w opi­nii publicznej. Korzystają z niego elity władzy a także osoby podporząd­kowane tym elitom w sytuacjach, które można określić jako trudne jed­nostkowo lub społecznie. Przyjęcie takiej tezy może być zawsze wygod­nym wytłumaczeniem lub „rozgrzeszeniem” trudności, w jakich znalazła się jednostka lub grupa społeczna.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)