WARTOŚĆ WSKAŹNIKOWA

Niestety, na poziomie epistemologicznym taki zabieg jest niemożliwy. Napotykamy tu zresztą dodatkową trudność wynikającą z istnienia różnic indywidualnych zwią­zanych z wykorzystywaniem różnej liczby dymensji służących dla wy- wyodrębnienia i charakteryzowania kategorii (vide badania nad złożono­ścią poznawczą, Bieri, 1961). Innymi słowy, wartość wskaźnikowa kate­gorii nie jest identyczna dla wszystkich osób, które się nią posługują. Czy istnieje metoda pozwalająca na abstrahowanie od owych różnic indy­widualnych? Można w analizie wykorzystywać tylko cechy najbardziej charakterystyczne dla danej kategorii, cechy, które szczególnie dobrze określają prototyp. Liczba takich cech jest z reguły mniejsza aniżeli mi­nimalna liczba wymiarów, jakie mogą wykorzystywać ludzie o niskiej złożoności poznawczej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)