WARTOŚCI JAKO POJĘCIA

Jak już wspomniano, wartości można traktować jak pojęcia, których funkcją jest kategoryzowanie rzeczywistości, tzn. określanie czy dany egzemplarz jest czy też nie jest desygnatem danego pojęcia bądź jak „dobrym” jest desygnatem (Trzebiński, 1981). Kategoryzacja rzeczywi­stości — w tym przypadku chodziłoby zwłaszcza o własne i cudze zacho­wania oraz różne stany i sytuacje — byłaby ważnym momentem w re­gulacji zachowania jednostki przez wartości. Kategoryzacja związana jest z pełnionymi przez wartości funkcjami miar i wzorców. Wartości byłyby miarami dobra bądź zła zachowań aktualnych bądź przeszłych i wzorca­mi dla zachowań planowanych. Efektem kategoryzacji byłoby przeży­wanie poczucia „powinności”, które proponuję traktować jak stan moty­wacyjny prowadzący do formułowania intencji behawioralnych, celów działania i rzeczywistych działań.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)