WARTOŚCI STRUKTURY

Stanowisko Rokeacha zdają się potwierdzać precyzyjne badania Golda i Russa (1977) oraz Golda i Robbinsa (1979) nad strukturą pamięci se­mantycznej przeprowadzone metodą pomiaru czasu reakcji. Autorzy ci wykazali, że: 1) informacje o wartościach pozytywnych są zlokalizowane w innym miejscu systemu pamięci niż informacje o wartościach nega­tywnych, 2) wartości są położone w systemie poznawczym bardziej cen­tralnie niż postawy, 3) wartości i związane z nimi postawy są gromadzo­ne razem, a nie związane — w osobnym miejsu pamięci.Wartości jako struktury poznawcze wchodzą w skład systemu wiedzy mogą być traktowane jak rodzaj świadomości potencjalnej (por. Toma­szewski, 1975b; Maruszewski, 1984).Dotychczasowe badania nad związkiem wartości z zachowaniem się prowadzone były niemal wyłącznie metodą korelacyjną i dotyczyły głów­nie długotrwałych bądź powtarzalnych zachowań typu: przynależność do papierosów .

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)