WEWNĄTRZ KAŻDEJ KATEGORII

Sprawia to, że wewnątrz każdej kategorii znajdują się przedmioty bardzo zróżnicowane, a mimo tego subiektywna różnica między kategoriami jest bar­dzo duża. Ze zjawiskiem tego typu mamy do czynienia w przypadku two­rzenia obrazu świata lub obrazu pewnej osoby na zasadzie interpretacji „czarno-białej”. Ów spolaryzowany obraz świata może być tworzony w oparciu o różne treściowo dychotomie, takie jak: dominacja — podpo­rządkowanie, czystość — brud, dobro — zło, zalety — wady, męskość — kobiecość (Frenkel — Brunswik, 1949). Charakterystyczne dla wszystkich wymienionych tu dychotomii jest silne nasycenie ich piedwiastkiem war­tościującym. Wymieniano różne determinanty owej tendencji do tworze­nia spolaryzowanego, maksymalnie nieciągłego obrazu świata.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)