WEWNĘTRZNE REAKCJE PODMIOTU

Sprawą być może najważniejszą jest uświadomienie sobie faktu, że restrukturalizacje wyznaczają wewnętrzne reakcje podmiotu. Otóż ta właśnie okoliczność uzasadnia dlaczego tak ważne i tak silnie akcentowa­ne jest przez psychoterapeutów ich ustawiczne dążenie do wyzwalania aktywności klienta. Skoro bowiem żaden zewnętrzny nacisk nie może zmienić struktury osobowości klienta, a może to uczynić jedynie on sam w atmosferze akceptacji dla podejmowanych przez niego prób samoaktu- alizacji i samorealizacji, to czynnikiem decydującym w tego rodzaju prze­mianach jest głęboki i autentyczny kontakt, którego istotę, zgodnie z określeniem Maya (1969) stanowi spotkanie dwóch osobowości. W modelu 2 zmiany jakościowe występują naprzemiennie z ilościo­wymi i są przez nie stymulowane. Skoro zasadę restrukturalizacji łączyć należy ze zmianami jakościowymi, a zasadę wzbogacania doświadczeń klienta z ilościowymi, to między obu tymi zasadami występuje wyraźny związek. Ze względu na ten związek wzbogacanie doświadczeń można traktować jako wstępną fazę w procesie restrukturalizacji treści doświad­czenia klienta. W fazie restrukturalizacji decydują osobiste poszukiwa­nia drogi ku wartościom.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)