WNIOSKI Z MODELU

Ponadto wnioskując z modelu 1 można przypuszczać, że zmiany roz­wojowe o charakterze regresyjnym następować będą w dwóch przypad­kach. 1) gdy, mimo gotowości podmiotu do reakcji, jego zachowanie się nie spełnia podstawowych funkcji regulacyjnych, bowiem oddziaływu­jące nań sytuacje środowiskowe charakteryzują się brakiem czynników, na których zachowania zgodne z nastawieniem mogłyby zostać rozwinię­te i sfinalizowane (sytuacje deprywacyjne) i 2) gdy oddziaływują nań sytuacje, wymagające działania lub przeciwdziałania, do których pod­miot nie jest przygotowany (czynniki wywołujące stres psychologicz­ny). Ponieważ w obu tych przypadkach znacznie wzrasta entropia struk­tur regulacyjnych, stąd też, stymulując progresywne zmiany w rozwoju należy przeciwdziałać tym okolicznościom.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)