WPŁYW BÓLU NA ZACHOWANIE

Istnieje także zespół samoistny nerwowości prostej. Jest to zespół, gdzie stan ciągłego zdenerwowania zależny jest od określonych cech oso­bowości, choć cechy te nie są bezpośrednio związane z chorobą. Są to osoby, które ze względu na cechy własnej osobowości łatwiej od innych wpadają w stan rozdrażnienia. Drobne zdarzenia powodują u nich złość, gniew’ i wrogość wobec otoczenia. Jednak taki stan rzeczy może również świadczyć o początkach powstania choroby.Wielu autorów opisuje wpływ bólu na zachowanie człowieka. I tak Engel (1959) uważa, że ból zajmuje główne miejsce w zjawiskach regu­lujących postępowanie człowieka i wskazuje na to, że ból wpływa m.in. na pozycję służbową człowieka, na sukces, na stosunki z ludźmi i w ogóle na cały los człowieka. Mohamed i inni (1978) opisują wpływ bólu na po­wstanie konfliktów, na inicjatywę chorego, na brak kontaktów i inność w życiu społecznym oraz na życie seksualne i wskazują na pojawianie się u cierpiących depresji i alkoholizmu. Gentry i inni (1974) stwierdzili, że pojawienie się bólu u osób typu neurotycznego powoduje u nich dużą gotowość do konfliktu. Z kolei Turk i Flor (1984) wykazali, że ból wpły­wa na konflikty personalne i rodzi frustrację. Wskazują na to również Khatami i Rush (1978).

 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)