WPŁYW PRZEKONAŃ NA ZACHOWANIE

Taki sposób wpływania przekonań na zachowa­nia przewiduje Wojciszke (1980). Sytuacja trzecia świadczy więc o ist­nieniu świadomości potencjalnej, braku świadomości aktualnej i o aktu­alizacji przekonań.Ostatnia sytuacja jest podobna do poprzedniej, tyle tylko, że lu­dzie kierujący się wartościami są ich świadomi także w sensie aktual­nym.Podsumowując opisane przypadki można powiedzieć, że w dwu pierw­szych wartości kierują zachowaniem ludzi a w dwu następnych ludzie w swoich zachowaniach kierująsię wartościami. Wojciszke (1980) rozpatruje szereg warunków, które ułatwiają bądź utrudniają aktualną świadomość procesów psychicznych. Odnosząc te podobne warunki do zaktualizowanych wartości należy przewidywać że uświadamianie wartości zależy odczynników.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)