WYNIKI HIPOTEZY

Hilgard konstatuje, że wyniki hipnozy zależą co najmniej od dwóch czynników: pierwszym jest podstawowa i trwała zdol­ność do uzyskania stanu hipnozy, zaś drugim bardziej zmienna kompo­nenta związana z postawami.Niektóre korelaty hipnabilności są tworzone przez tzw. zmienne mo­tywacyjne. Barber i De Moor (1972) powołują się na wiele badań, w któ­rych stwierdzono, że hipnabilność pozytywnie koreluje ze stosunkiem pod­miotu do hipnozy, ze stopniem motywacji do tego, aby być hipnotyzowa­nym, i jego oczekiwaniami co do własnej podatności na hipnozę. Związki między hipnabilnością a cechami osobowości systematycznie sprawdza w swoich badaniach J. R. Hilgard 1968/70). Reprezentuje ona pogląd, że ze zmiennych, które zostały uchwycone przez testy psychologiczne, kore­luje z hipnabilnością zaledwie tendencja do udzielania twierdzących od­powiedzi. Nie został jeszcze potwierdzony związek hipnabilności ze sztyw­nością, z głębokością wyobraźni oraz ze strukturą zainteresowań.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)