WYRAZ STANOWISKA

Marksizm nie mógłby być krytyką ideologii, nie będąc teorią ideologii, a w dalszym planie teorią historii, czyli ma­terializmem historycznym. Na tej drodze znajduje zre­sztą swe wyjaśnienie sama omawiana koncepcja. Jakoż daje się ona zdefiniować jako wyraz stanowiska tych intelektualistów, którzy swą walkę z kapitalistycznym status quo ograniczają do walki z jego kulturą i nad­budową ideologiczną, nie dochodząc przy tym do po­trzeby praktycznej i politycznej z nim konfrontacji. Teoria Marksa oddaje im w tych poczynaniach oczy­wiste usługi, ale są to usługi równie ograniczone, jak potrzeby, które mają zaspokajać. Są to usługi właśnie typu krytycznego i analitycznego, nie wykraczające przy tym na ogół poza użytek czyniony z aparatu marksowskiej teorii ideologii i świadomości.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)