Z BADAŃ NAD STRESEM

Rzeczywiście, z badań nad stressem psy­chologicznym wiemy, że sytuacje zbyt trudne nie mobilizują aktywno­ści ściśle określonych struktur regulacyjnych, lecz powodują wzrost ogól­nej aktywacji jednostki oraz angażują relatywnie najsprawniejsze pod- układy. Uogólniając te informacje, można jak się wydaje stwierdzić, że struktury aktualnie ulegające dezorganizacji, w porównaniu z lepiej zor­ganizowanymi elementami układu regulacji, mają znikomą szansę wzno­wienia swej działalności, natomiast największe szanse pobudzenia, i tym samym największe szanse rozwoju, będą miały podukłady najbardziej dojrzałe i sprawne. Opcja ta jest oczywiście najkorzystniejsza dla pod­miotu, ponieważ czynności regulowane właśnie przez te mechanizmy najlepiej mogą spełniać podstawowe funkcje regulacyjne.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)