ZACHODZĄCE ZMIANY

Zmiany zachodzące u partnerów w czasie interakcji mają charakter pozorny sprowadzają się w istocie do tego, że na plan pierwszy wysu­wają się różne postaci jako regulatory zachowania. Natomiast w przy­padku skryptu obiekt jest reprezentowany jako proces; ta sama osoba w różnych kontekstach sytuacyjnych czy w różnych momentach czasowych może być różnie ujmowana — przykładowo, inaczej reprezentowa­na jest żona w trakcie robienia wymówek za bałagan, inaczej w skrypcie wybierania się do kina.b) reprezentacje w postaci gier czy rytuałów dotyczą tylko wzajem­nych oddziaływań ludzi na siebie, natomiast skrypty mogą być wyko­rzystywane do ujmowania również innych procesów o charakterze im- personalnym.Biorąc pod uwagę większą uniwersalność reprezentacji w postaci skryptów, im poświęcimy dalsze rozważania.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)