ŻADNEJ SPRZECZNOŚCI

Nie ma w tym żadnej sprzeczności, je­śli zważyć, że krytyka dotyczy tu nie tyle ideologii po prostu, ile określonych, skorelowanych’ z nimi struktur mistyfikacji, których ostateczny sens spro­wadza się zawsze do zaprzeczenia ich statusu ideo­logicznego i prezentacji ich jako ponadgrupowych, ponadklasowych czy wręcz ogólnoludzkich systemów idei. Po drugie, i jest to sprawa bodaj najistotniejsza, marksizm nie tylko poddaje krytyce wspomniane ro­dzaje ideologii, ale je również wyjaśnia, wskazuje na społeczną genezę właściwych im złudzeń i sposobów widzenia rzeczywistości. A to znaczy z kolei, że aparat krytyczny myśli marksistowskiej wspiera się tu na określonej teorii społecznej i historycznej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)