ZAŁOŻENIE IDENTYCZNOŚCI

Chcę jedynie zaznaczyć, że przy założeniu identyczności zmian osobowości i zmian za­chowania nie ma kłopotu z określeniem kryterium, które można uznać za podstawę wnioskowania o zmianie osobowości. I druga uwaga — przy­jęcie tego założenia jest równoznaczne z akceptacją tezy o determinowa­niu zachowania wyłącznie przez właściwości psychiczne, co jest równo­znaczne z odrzuceniem tezy o sytuacyjnych uwarunkowaniach organiza­cji zachowania.Omówione stanowisko posiada wśród psychologów coraz mniej zwo­lenników (D. Magnusson, B. Ekehammar 1980, D. Magnusson, N. S. Endler 1977). Większe uznanie zyskuje stanowisko wiążące w inny sposób zmiany osobowości i zmiany zachowania. Nie przewiduje ono tak bez­pośrednich i jednocześnie prostych związków między obydwoma typami realności. Zachowanie i osobowość są tutaj traktowane jako w znacznym stopniu niezależne od siebie.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)