ZASADY AKTYWACJI A MODEL PSYCHICZNEGO ROZWOJU CZŁOWIEKA

Z przedstawionych wyżej rozważań wynika, że podstawowe ustale­nia w zakresie psychologii rozwojowej są zgodne z psychoterapeutyczną zasadą wzbogacania doświadczeń klienta oraz zasadą regulacji poziomu aktywacji. Powstaje jednak pytanie, czy wiedza o prawidłowościach roz­woju człowieka w jakimś stopniu uściśla te zasady, a także, czy jest zgod­na z innymi zasadami psychokorekcji?Otóż, gdyby starać się ogólnie interpretować podaną wyżej definicję rozwoju jednostki, należałoby przede wszystkim stwierdzić, że na sku­tek procesu entropii struktur regulacyjnych ustawicznie zwiększa się poziom aktywacji podmiotu. Przeciwdziałając procesowi entropii, pod­miot wytwarza gotowość do zachowania się w określony sposób, następ­nie zaś, poddany stymulacji czynników środowiskowych, przejawia re­akcje, których skutkiem są swoiste ślady wewnętrzne i zewnętrzne.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)