ZASADY PSYCHOTERAPII A ROZWOJOWY MECHANIZM WYTWARZANIA SIĘ PROBLEMOWYCH ZACHOWAŃ

Na podstawie przedstawionego modelu zmian rozwojowych sformu­łować można ponadto szereg uwag dotyczących mechanizmu tworzenia się poblemowych zachowań. Otóż sądzić należy, że w przypadku, gdy zmiany struktur funkcjonowania wywołane zwrotnym oddziaływaniem reakcji są szybsze od procesu ich entropii, w procesie rozwoju jedno­stki wystąpią zmiany o charakterze progresywnym. Natomiast w od­wrotnym przypadku, gdy entropia mechanizmów regulacyjnych jest szyb­sza od zmian nentroipijnych, zmiany rozwojowe będą miały charakter regresyjny. W żadnym z tych przypadków rozwój osobowości nie zo­staje jednak zahamowany.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)