ZESPÓŁ ZWĘŻONEJ ŚWIADOMOŚCI

Zespół zwężonej świadomości powoduje zaburzenia spostrzegania uwa­gi, pamięci, uczuć, myślenia, postępowania. Bardzo często stan względnej równowagi ustroju, już zachwianej przez chorobę może ulec dalszemu pogorszeniu (obiektywnemu lub subiektyw­nemu). Właśnie w tym czasie zachowanie chorego traci cechy działania celowego, a staje się działaniem typu reaktywnego. Zachowanie pacjenta w dużym stopniu staje się uzależnione od aktualnie napływających boclźcow. Otoczenie w korzystnych przypadkach ułatwia przystosowanie się c orego, ale bardzo często tego nie robi. Na postępowanie otoczenia ma wpływ oczywiście i sam chory, który werbalizuje swoje spostrzeżenia, wyobrażenia, oczekiwania, nadzieje, myśli i strach.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)