ZEWNĘTRZNE MOŻLIWOŚCI

Jeśli bowiem przyjmie się, że zew­nętrzne możliwości ingerowania w osobowość są znacznie mniejsze od tego, co się powszechnie sądzi, wówczas waga problemów etycznych z tym związanych znacznie maleje. Wydaje się, że w chwili obecnej znacznie istotniejsze jest określenie w jakim stopniu rzeczywiście można wpływać na zmianę osobowości. Dyskusję o prawomocności takich zmian można zostawić na potem.Aby określić stopień w jakim osobowość może być modyfikowana w sposób celowy, trzeba przede wszystkim wiedzieć czym jest zmiana osobowości, a co najmniej należy dysponować kryteriami, przy pomocy których zmiany te można określać. Odpowiadać na tak postawione pyta­nia można na różnym poziomie ogólności. Można odwoływać się do kon­kretnej teorii osobowości. W zależności od tego jaką będzie ta teoria, taka też będzie szczegółowa odpowiedź.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)