ZGODNOŚĆ STWIERDZENIA

Stwierdzenie to jest zgodne z psychokorekcyjną zasadą redukcji przyczyn problemowego zachowania się. A zatem w obrębie prezentowanej koncepcji również ta zasada uzy­skuje teoretyczne uzasadnienie i swoiste rozwinięcie.Zwrócić należy uwagę, że obie grupy przyczyn problemowego zacho­wania się były od dawna akcentowane w psychologii. Zgodnie z wyni­kami eksperymentalnych badań w obu tych przypadkach zachowanie się traci swoje funkcje regulacyjne, pojawiają się czynności przypadkowe, reakcje lękowe, gwałtowne, nie do końca przemyślane itp. W wyniku zwrotnego oddziaływania tych reakcji na struktury regulacyjne w póź­niejszym zachowaniu się podmiotu, mogą pojawiać się fobie, racjonaliza­cje, zachowania agresywne, odkształcenia w zakresie schematów myślo­wych, wyobrażeniowych, percepcyjnych itp., stanowiące w dalszych fa­zach rozwoju odrębną grupę wewnętrznych przyczyn problemowego za­chowania się.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)