ZMIANA OSOBOWOŚCI

Motywem podjęcia tego opracowania jest przekonanie o konieczności prowadzenia krytycznych analiz, koncepcji teoretycznych dotyczących poszczególnych sfer praktyki społecznej. Taka analiza może pomóc w wykryciu i przezwyciężeniu ewen­tualnych złudzeń teoretycznych, nie mających uzasadnienia w praktyce a także ukazać znaczenie takich aspektów problemu, które były dotych­czas niedoceniane lub wręcz niedostrzegane. Wydaje się, że problematyce zmiany osobowości potrzebna jest taka analiza z dwóch powodów: dużego rozpowszechnienia się i wzrostu znaczenia społecznego dzia­łań praktycznych, które tutaj skrótowo można nazwać praktykami zmieniania osobowości; nie w pełni świadomego, bezrefleksyjnego przyjmowania pewnych założeń w trakcie konstruowania i weryfikowania modeli teore­tycznych zmiany osobowości.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)