ZMIANA PRZEZ ODDZIAŁYWANIE ŚRODOWISKA

Wreszcie zmiana zachowania może być wywołana wyłącznie oddziaływa­niem zmieniającego się środowiska, bez jednoczesnego zmieniania osobo­wości. Każdy z wymienionych wypadków wskazuje jak wątpliwe może być uznanie zmiany zachowania za jedyne kryterium zmiany osobowo­ści (L. S. Kubie 1972, W. Reich 1979).Należy się więc zastanowić, czy można się posłużyć innym od trady­cyjnego kryterium zmiany osobowości. Sądzę, że funkcję tę może pełnić czynnik percepcyjny, a dokładniej, że może nim być zmiana w percepcji sytuacji. Wiadomo, że osobowość przejawia się nie tylko w zachowaniu, lecz także w funkcjonowaniu procesów poznawczych (H. Sęk 1980, J. Zu- bin, L. D. Eron, F. Schumer 1965). Percepcja sytuacji uwarunkowana jest z jednej strony osobowością, a z drugiej sytuacją obiektywną. Można za­łożyć, że zmiana osobowości ujawni się łatwiej i szybciej w sposobie per­cepcji sytuacji niż w zachowaniu. Psychologia ogólna zgromadziła wiele argumentów uzasadniających tę tezę.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)