ZMIANA W ODCZUCIU BÓLU U PACJENTÓW

Ból jest zjawiskiem niepokojącym cały świat. Ból wpływa na zacho­wanie człowieka pod względem emocjonalnym i społecznym. Powoduje on lęk, depresję, zrezygnowanie, zmieniając stosunki cierpiącego człowie­ka z otoczeniem. Niekiedy ból jest przyczyną konfliktów w miejscu pra­cy i w najbliższej rodzinie. Często pacjenci określają swój stan emocjonal­ny słowami „ból nie pozwala mi żyć”.Problemy dnia codziennego powodują mikrourazy naszego systemu nerwowego. Kumulując się w organizmie, obciążają poważnie psychikę c2:łowieka. Mogą również w sposób zasadniczy wpływać na powstanie bólu lub w znacznym stopniu go wzmagać. Powstałe dolegliwości bólowe wpły­wają na zachowanie człowieka, to zaś wywiera wpływ na jego otoczenie.. Powstaje w ten sposób dodatkowy stres, który nasila dolegliwości bólo­we. tworząc zamknięty krąg wzajemnych wzmocnień

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)