ŹRÓDŁA ZAINTERESOWANIA PROBLEMATYKĄ ZMIANY OSOBOWOŚCI

Pragnę przypomnieć, że pojęcie osobowości wprowadzono do psycho­logii z dwóch powodów. Z jednej strony chodziło o wyjaśnienie przy jego pomocy różnic indywidualnych w zachowaniu się ludzi w tych samych sytuacjach, z drugiej strony wyjaśniano przy jego pomocy pewne podo­bieństwa zachowania się jednostki w różnych sytuacjach (I. E. Farber 1964). Nic więc dziwnego, że odpowiadając na pytania badawcze typu „czym jest osobowość?, jaka jest natura osobowości?, co ją tworzy?” po­szukiwano i wyodrębniano takie elementy struktury osobowości, które w jakiś sposób wiązały się ze stałością i niezmiennością zachowania. Tym samym osobowość w całości traktowano jako coś, co utrzymuje względną niezmienność jednostkowego zachowania się.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Hej, mam na imię Klaudia. W szkole podstawowej zaczęła się moja miłość do techniki, gdy na urodziny dostałam pierwszego laptopa. Byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko funkcjonuje, stąd nauka, czytanie i dowiadywanie się. A tutaj, na tym właśnie blogu, chciałabym się podzielić wiedzą, którą zgromadziłam przez ostatnie lata!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)